Prispôsobte si stránku

Zvoľte si veľkosť písma:

Poskytované služby

Sebaobslužné úkony

 • Pomoc pri osobnej hygiene (sprchovanie, kúpeľ, umývanie vlasov) (osobná hygiena holenie, strihanie nechtov, starostlivosť o zuby, česanie)
 • Stravovanie, pitný režim (porciovanie jedla, kŕmenie, pomoc pri pití)
 • Vyprázdňovanie (sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením pomôcok, nasadenie a výmena plienky)
 • Obliekanie a vyzliekanie (obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie) prezliekanie
 • Mobilita, motorika (sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby)

Úkony starostlivosti o domácnosť

– komplexná starostlivosť o onkologického pacienta

 • Nákup potravín, drogérie a iného drobného spotrebného tovaru
 • Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
 • Donáška jedla do domu
 • Umývanie riadu
 • Bežné upratovanie domácnosti
 • Starostlivosť o lôžko, výmena bielizne
 • Vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
 • Iné jednoduché úkony spojené s chodom domácnosti

Základné sociálne aktivity

 • Sprievod
 • Na lekárske vyšetrenie
 • Pri vybavovaní úradných záležitostí
 • Pri záujmových činnostiach, kultúrne podujatia
 • Na nákup, prechádzky
 • Predčítanie pre osobu slabo vidiacu a pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní

Dohľad

 • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít
 • dohľad v určenom čase a mieste

Mix všetkých úkonov

 • Sebaobslužné úkony
 • Úkony starostlivosti o domácnosť
 • Základné sociálne aktivity
 • Dohľad.
Stiahnuť cenník