Prispôsobte si stránku

Zvoľte si veľkosť písma:

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

profesionálna

starostlivosť

pre vás a vašich najbližších

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Poskytujeme významnú zdravotnú starostlivosť o ľudí všetkých vekových kategórií. Zdravotné výkony, napr. podávanie injekcií, infúzií, ošetrovanie rán, preležanín, odbery biologického materiálu a pod. sú uskutočňované špeciálnou zdravotnou sestrou v domácom prostredí.

Ako postupovať?

null

1. Vyplňte tlačivo

Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.
null

2. Tlačivo dáte lekárovi

Tlačivo dáte vyplniť Vášmu všeobecnému lekárovi

3. Doručíte vyplnené tlačivo

Do agentúry doručíte vyplnené tlačivo s lekárskou správou a kópiu preukazu poistenca. Následne sestra z ADOS sa s Vami skontaktuje a dohodne si termín návštevy.
null

4. Poskytovanie starostlivosti

Poskytovanie starostlivosti začína po doručení Návrhu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a lekárskej správy (2x kópie).

Spoznajte nás

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

Registrovaná sestra s viacročnou praxou s vysokoškolským vzdelaním III.stupňa, s ukončenou špecializáciou v komunite. Podporuje a udržuje profesionálny imidž v ošetrovateľstve, prispieva k rozvoju profesionálnej ošetrovateľskej praxe.

IVANA BERECOVÁ

IVANA BERECOVÁ

Koordinátorka v ošetrovateľskej starostlivosti, poskytuje dostatočné informácie a súhlas zo starostlivosťou, ktorá súvisí s terapiou, je zodpovedná za vedenie príslušnej dokumentácie v agentúre a za presnú evidenciu zdravotných výkonoch, podľa podmienok určených zdravotnými poisťovňami.

MGR. ANTÓNIA ANDREJKOVÁ

MGR. ANTÓNIA ANDREJKOVÁ

Vyštudovala odbor Ošetrovateľstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štátna skúška z ošetrovateľstva, psychológie a manažmentu. V roku 2011 sa zúčastnila špecializačnej skúšky Komunitné ošetrovateľstvo. Sestra zaoberajúca sa liečbou akútnych a chronických rán, paliatívnym ošetrovateľstvom. V Salvus-e pracuje od roku 2008.

ALENA KRCHNÁKOVÁ

ALENA KRCHNÁKOVÁ

Som vyštudovaná zdravotná sestra s 10 ročnou praxou. Svoje vedomosti a praktické skúsenosti som si zdokonalila na kožnom oddelení v Bratislave. Popri tom som získala Certifikát ako organizačný pracovník v manažmente, asistent manažéra.

MGR. ZUZANA VRÁBLIKOVÁ

MGR. ZUZANA VRÁBLIKOVÁ

Zdravotná sestra s praxou vyše 25 rokov Špecializujem sa na poskytovanie komplexnej starostlivosti o onkologických…

MGR. JANA BELEJÍKOVÁ

MGR. JANA BELEJÍKOVÁ

Vyštudovala odbor Ošetrovateľstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štátna skúška z ošetrovateľstva, psychológie a manažmentu. V roku 2011 sa zúčastnila špecializačnej skúšky Komunitné ošetrovateľstvo.

BC. ALEXANDRA MIŠÍKOVÁ

BC. ALEXANDRA MIŠÍKOVÁ

V roku 2015 som dokončila vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo. V roku 2019 som absolvovala špecializačné štúdium - kompletná ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. Momentálne študujem externe na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety II. vysokoškolský stupeň v odbore ošetrovateľstvo. Od roku 2015 pracujem ako sestra v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Od roku 2018 pracujem ako sestra v ADOS.

Kto ma nárok?

Pacienti po nemocničnej liečbe

Pacienti po nemocničnej liečbe

Pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie.
Chronicki chorí a imobilni pacienti

Chronicki chorí a imobilni pacienti

Ktorí pre zdravotný stav nemôžu dochádzať do ambulancie, pri terminálných štádiách ochorenia.
Headder

Rizikové skupiny obyvateľstva

Neurologickí, pacienti trpiaci podvýživou, onkologickí pacienti, a pod.
iPhone-XR-XS-Max-–-14

Pacienti, ktorí potrebujú ošetrenie v domácom prostredí.

0
SPOKOJNÝCH KLIENTOV
0
OŠETROVATEĽOV
0
ROKOV NA TRHU

Poskytované služby

Krmiace služby

– Polohovanie chorého, prevencia a liečba preležanín
– kŕmenie sondou – meranie fyziologických funkcií
– podávanie zábalov, aplikácia roztokov mastí
– sledovanie vitálnych funkcií
– preväzy, ošetrenie rán po operáciách a úrazoch
– starostlivosť o chorého s permanentným katetrom
– podávanie klyzmy, cievkovanie
– prevencia a ošetrenie dekubitov

polohovacie služby

– starostlivosť o inkontinentného pacienta
– podávanie všetkých druhov injekcií
– ošetrenie stómií
– odbery biol. materiálu (krv, moč, tampóny, stolica)
– ošetrovateľská rehabilitácia
– podanie infúzií
– starostlivosť v terminálnych štádiách choroby
– starostlivosť o imobilného pacienta

starostlivosť

– komplexná starostlivosť o onkologického pacienta
– starostlivosť o diabetikov
– iné výkony podľa ošetrujúceho lekára

Naši spokojní klienti

Mirka Galiová

klientka ADOS

Chcela by som veľmi pekne poďakovať Alenke Krchnákovej za obetavý a ľudský prístup pri starostlivosti o môjho chorého otca. Nikdy som sa nestretla s takým príjemným a priateľským prístupom. Ešte raz Vám patrí veľké ďakujem, za celú moju rodinu!

Jana Ďuriášová

klientka ADOS

Vážený pán PhDr. Karol Kleinmann, chcela by som sa Vám touto formou poďakovať za poskytovanie ošetrovateľskej služby pani Zuzany Maderovej, ktorá ma pravidelne navštevuje a pomáha mi pri liečení mojich rán. Predovšetkým by som chcela vyzdvihnúť jej ľudský prístup a neustály optimizmus, ktorým ma pri mojom utrpení obdarováva. Na záver Vám posielam jedno veľké ĎAKUJEM, za to že poskytujete takéto služby s neuveriteľne príjemným personálom.

Cenník

Aplikácia

– Návšteva v pracovných dňoch (4,00€)
– Návšteva v dňoch pracovného voľna (10,00€)
– Výmena a starostlivosť permanentného katétra (10,00€)
– Odmeranie TK, P a TT (2,00 €)
– Cievkovanie ženy (7,00€)
– Aplikácia bioptronovej lampy – 10 dní (10,00 €)
– Odsávanie pacienta (6,00€)
– Aplikácia liečiva s.c, i.m. (2,00 €)
– Aplikácia liečiva i.v. podľa ordinácie lekára (6,00€)
– Podanie a sledovanie inf. 250 ml podľa ord. lekára /1 hod (7,00€)
– Podanie a sledovanie inf. 500 ml podľa ord. lekára /1 hod (14,00€)
– Podávanie kyslíka podľa ordinácie lekára (4,00€)

ošetrenie a odbery

– Ošetrenie dekubitu do 5cm² (5,00€)
– Ošetrenie dekubitu nad 5cm² (7,00€)
– Výber stehov z operačnej rany do 5cm² (4,00€)
– Výber stehov z operačnej rany nad 5cm² (6,00€)
– Ošetrenie a preväz rany (ulcus crurris) do 5cm² (7,00€)
– Ošetrenie a preväz rany (ulcus crurris) nad 5cm² (8,00€)
– Ošetrenie stómie s výmenou zberného vrecúška (5,00 €)
– Základná ošetrovateľská rehabilitácia 30 min. (8,00 €)
– Polohovanie u imobilného pacienta (6,00 €)
– Odber krvi venepunkciou 1 kontajner (3,00 €)
– Odber kapilárnej krvi (3,00€)
– Kontrola glykémie glukomerom (2,00 €)
– Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta – 1 tampón (3,00 €)
– Vyšetrenie moču indikátorový médiom (2,00 €)
– Čistenie a dezinfekcia ústnej dutiny (3,00 €)
– Doprava biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia (4,00 €)

vyšetrenie

– Vyšetrenie moču indikátorový médiom (2,00 €)
– Čistenie a dezinfekcia ústnej dutiny (3,00 €)
– Doprava biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia (4,00 €)
– Vybavenie žiadosti u praktického lekára, špecialistu (4,00 €)
– Donáška liekov, zdrav. pomôcok (4,00 €)
– Kŕmenie pacienta sondou (6,00 €)
– Ošetrovateľská hygiena pri sacrálnej preležanine (4,00 €)
– Bandáž dolných končatín  (4,00€)
– Príjem klienta do agentúry a odobratie sesterskej anamnézy – samoplátca zdravotných výkonov (23,00 €)
– Registračný poplatok – klient, ktorému zdrav. výkony hradí poisťovňa (15,00€)
– Poplatok za ošetrenie v objednaný čas  od 7:00 do 13:00 hod (9,96 €)

Sídlo

Komárnická 11
821 03 Bratislava

Kontaktne údaje

tel.:+421 948 360 360,
e-mail:salvus@salvus.sk

Fakturačne údaje

IČO 31391303
DIČ 2020874570

Máte otázku?

Všetky polia sú povinné