Prispôsobte si stránku

Zvoľte si veľkosť písma:

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

profesionálna

starostlivosť

pre vás a vašich najbližších

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Poskytujeme významnú zdravotnú starostlivosť o ľudí všetkých vekových kategórií. Zdravotné výkony, napr. podávanie injekcií, infúzií, ošetrovanie rán, preležanín, odbery biologického materiálu a pod. sú uskutočňované špeciálnou zdravotnou sestrou v domácom prostredí.

Zdravotnícky materiál a lieky predpisuje ošetrujúci lekár.

Ako postupovať?

null

1. Vyplňte tlačivo

Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.
null

2. Tlačivo dáte lekárovi

Tlačivo dáte vyplniť Vášmu všeobecnému lekárovi

3. Doručíte vyplnené tlačivo

Do agentúry doručíte vyplnené tlačivo s lekárskou správou a kópiu preukazu poistenca. Následne sestra z ADOS sa s Vami skontaktuje a dohodne si termín návštevy.
null

4. Poskytovanie starostlivosti

Poskytovanie starostlivosti začína po doručení Návrhu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a lekárskej správy (2x kópie).

Spoznajte nás

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

Registrovaná sestra s viacročnou praxou s vysokoškolským vzdelaním III. stupňa v odbore ošetrovateľstvo a pedagogika, s ukončenou špecializáciou v komunite. Podporuje a udržuje profesionálny imidž v ošetrovateľstve, podieľa sa na rozvoji profesionálnej ošetrovateľskej praxe. Prispieva ku vzdelávaniu a profesionálnemu rozvoju sestier, vystupuje ako odborný asistent a efektívna mentorka pre Slovenskú zdravotnú univerzitu. Pôsobí ako odborný garant.

IVANA BERECOVÁ

IVANA BERECOVÁ

Koordinátorka so stredoškolským vzdelaním, poskytuje pacientom a ošetrujúcim lekárom odborné informácie v rámci kontinuálnej starostlivosti. Vykonáva administratívne práce, výkazníctvo pre zdravotné poisťovne a koordinuje prácu sestier podľa náplne práce a súhlas zo starostlivosťou. Zodpovedá za presnú evidenciu zdravotných výkonoch, podľa podmienok určených zdravotnými poisťovňami.

MGR. ANTÓNIA ANDREJKOVÁ

MGR. ANTÓNIA ANDREJKOVÁ

Registrovaná sestra, s vysokoškolským vzdelaním II. Stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
ukončenou špecializáciou v komunite. Má dlhodobé skúsenosti s liečbou akútnych
a chronických rán, s paliatívnym ošetrovateľstvom. Jej ošetrovateľská starostlivosť je
zameraná najmä na manažment výživy pri orálnom príjme potravín.

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

BILOVSKÁ RENÁTA

Registrovaná sestra, so stredoškolským vzdelaním na SZŠ, s ukončenou špecializáciou
v komunite. Má dlhodobé skúsenosti na oddeleniach FN Bratislava a Banská Bystrica
v odbore urológia, neurológia, psychiatria a v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
v Nemecku u pacientov v bdelej kóme.

ALENA KRCHNÁKOVÁ

ALENA KRCHNÁKOVÁ

Registrovaná sestra, so stredoškolským vzdelaním na SZŠ, s 12 ročnou praxou, ukončenou špecializáciou v komunite. Odborné a praktické skúsenosti získala na kožnom oddelení. T.č. študuje externe na Trnavskej univerzite odbor ošetrovateľstvo. Ako špecialistka sa venuje ošetrovaniu a liečeniu chronických rán, stómií.

MGR. ZUZANA VRÁBLIKOVÁ

MGR. ZUZANA VRÁBLIKOVÁ

Registrovaná sestra, s vysokoškolským vzdelaním II.stupňa v odbore ošetrovateľstvo, ukončená špecializácia v komunite, u onkologických pacientov, v odbore vnútorné lekárstvo. Má dlhodobé skúsenosti v ošetrovaní stómii, chronických rán. Zároveň je aj mentorkou a vedie odbornú prax pre študentov v odbore ošetrovateľstvo na SZU. Prejavuje empatické skúsenosti o pacientov v terminálnom štádiu onkologických ochorení.

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

Mgr. LUCIA VLČKOVÁ

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

BC.MONIKA KOŠŤÁLOVÁ

Registrovaná sestra s vysokoškolským vzdelaním v odbore ošetrovateľstva I. stupňa. Zodpovedá za kvalitu ošetrovateľskej praxe v súlade so štandardami v ambulantnej praxi. Podieľa sa aktívnom na vyhľadávaní pacientov podľa rozličných diagnóz a vekových kategórii. Je aktívna pri edukácii a preventívnych opatrení v komunitnej praxi

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

SLÁVKA TARANDOVÁ

Registrovaná sestra na SZŠ, špecialistka v odbore chirurgie. Má odborné skúsenosti
nadobudla na chirurgickom oddelení FN Trnava. Je odporný poradca pri
nefrologických ochoreniach v domácom prostredí a zabezpečuje peritonálnu dialýzu.

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

ANDREA KOVÁČOVÁ

Registrovaná sestra so stredoškolským vzdelaním na SZŠ s 30 ročnou praxou, s ukončenou špecializáciou v odbore klinická onkológia. Má dlhodobé skúsenosti s liečbou akútnych, chronických a tumoróznych rán.

Kto ma nárok?

Pacienti po nemocničnej liečbe

Pacienti po nemocničnej liečbe

Pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie.
Chronicki chorí a imobilni pacienti

Chronicki chorí a imobilni pacienti

Ktorí pre zdravotný stav nemôžu dochádzať do ambulancie, pri terminálných štádiách ochorenia.
Headder

Rizikové skupiny obyvateľstva

Neurologickí, pacienti trpiaci podvýživou, onkologickí pacienti, a pod.
iPhone-XR-XS-Max-–-14

Pacienti, ktorí potrebujú ošetrenie v domácom prostredí.

0
SPOKOJNÝCH KLIENTOV
0
OŠETROVATEĽOV
0
ROKOV NA TRHU

Poskytované služby

Výkony jednorázové - nehradené zdravotnou poisťovňou

– starostlivosť o inkontinentných (jednorázová katetrizácia len u ženy, zavedený permanentný katéter /PMK/ u ženy, starostlivosť o PMK)
– podávanie injekcie do svalu, pod kožu
– odbery biologického materiálu a glykémie
– meranie fyziologických funkcii

Výkony - hradené zdravotnou poisťovňou

– komplexná starostlivosť o onkologického pacienta
– pri komatóznych stavoch, z akýchkoľvek príčin
– u dlhodobo chorých , pripútaných na lôžko
– intenzívna starostlivosť u geriatrických pacientov
– polohovanie chorého, prevencia a liečba preležanín a chronických rán
– starostlivosť o tracheálnu kanylu
– odsávanie pacienta v domácom prostredí
– kyslíková terapia v domácom prostredí
– zavedenie a starostlivosť o nazogastrickú sondu
– podávanie výživy sondou
– ošetrenie stómie
– podávanie infúzií
– starostlivosť o rany po operáciach a úrazoch
– iné výkony podľa usmernenia agentúry (prípadne poskytnutie predlekárskej pomoci)

Naši spokojní klienti

Mirka Galiová

klientka ADOS

Chcela by som veľmi pekne poďakovať Alenke Krchnákovej za obetavý a ľudský prístup pri starostlivosti o môjho chorého otca. Nikdy som sa nestretla s takým príjemným a priateľským prístupom. Ešte raz Vám patrí veľké ďakujem, za celú moju rodinu!

Jana Ďuriášová

klientka ADOS

Vážený pán PhDr. Karol Kleinmann, chcela by som sa Vám touto formou poďakovať za poskytovanie ošetrovateľskej služby pani Zuzany Maderovej, ktorá ma pravidelne navštevuje a pomáha mi pri liečení mojich rán. Predovšetkým by som chcela vyzdvihnúť jej ľudský prístup a neustály optimizmus, ktorým ma pri mojom utrpení obdarováva. Na záver Vám posielam jedno veľké ĎAKUJEM, za to že poskytujete takéto služby s neuveriteľne príjemným personálom.

Radoslava Čapeková

dcéra klienta ADOS

Touto cestou by som chcela poďakovať pani ošetrovateľke Alene Krchnákovej z Vašej firmy Ados Salvus, ktorá od začiatku februára 2020 ošetruje môjho otca Jaroslava Križku po amputácii palca a vedľajšieho prsta ľavej nohy s otvorenou ranou. Stará sa o neho príkladne, zaujíma sa o kontrolu zdravotného stavu (teplota, tlak, hodnoty cukru).Prajeme Vám, aby ste takýchto ošetrovateliek mali, čo najviac.

Lýdia Krejčiová

klientka ADOS

Chcela by som aj touto cestou poďakovať sa a zároveň vyjadriť pochvalu sestričke Tonke Andrejkovej. Tonka ma ošetruje niekoľko rokov, s jej profesionálnym prístupom som veľmi spokojná. Je vždy milá, presná, ochotná. Pochvala je na mieste, jej práca s ľuďmi je zodpovedná a to je pri jej práci to najdôležitejšie. Ďakujem aj za to, že taká agentúra ako Vaša existuje a pomáha pacientom. Prajem veľa úspechov a veľa, veľa sestričiek ako je práve sestrička Tonka.

Suchán

manžel klientky ADOS

Úvodom dovoľte, aby som sa predstavil. Som 87 ročný občan Ružindola pri Trnave. Opatrujem svoju 79 ročnú ZŤP manželku, trvalo ležiacu už vyše 10 rokov. Snažím sa, čo mi sily stačia, urobiť všetko, čo vyžaduje takáto starostlivosť. No vzhľadom na to, že ako laik nedokážem odborne zvládnuť niektoré zdravotné problémy, oslovil som ADOSku, ktorá mi vyšla v ústrety a síce 3 dni v týždni k nám chodí Vaša pracovníčka pani Alena Krchnáková, ktorá je veľmi odborne fundovaná a inteligentná, pretože ošetrenie od nej kvitujeme na vysokej úrovni, čoho výsledkom je rapídne zdravotné zlepšenie mojej manželky, ktorá je s ňou veľmi spokojná. Pani Krchnáková zodvihla kvalitu služieb vášho zariadenia riadne vysoko a takto Vás krásne reprezentuje... touto cestou jej vyslovujeme veľké ĎAKUJEME!

Zoro Záhon

manžel klientky ADOS

Chcem vyjadriť veľké poďakovanie za pomoc, ktorú ste poskytli mojej manželke po operácii Bypass a liečenia otvorenej rany s nekrózou, ktorú chceli s palcom a časťou chodidla amputovať. Nádej na vyliečenie bola v nedohľadne a liečenie trvalo od začiatku júla 2020do konca januára 2021. Ďakujeme za okamžité rozhodnutie a príchod Mgr. Zuzany Vráblikovej, jej profesionálny odborný prístup, komunikácia, slová povzbudenia a nádeje. Veľké poďakovanie Vašej organizácii a menovite pani Mgr. Zuzane Vráblikovej.

Cenník

Cenník poskytovaných služieb

Návšteva v pracovnom čase od 7,00 do 18,00     5,00€
Návšteva mimo pracovného času ( od 18.00 do 7,00 hodiny, v sobotu, nedeľu a sviatok  )   10,00€
Výmena a starostlivosť permanentného katétra   20,00€
Cievkovanie ženy    15,00€
Očistné klyzma     10,00€
Odmeranie TK, P a TT     5,00€
Odsávanie pacienta    10,00€
Aplikácia bioptronovej lampy /liečba 10 dní / aplikácia inhalačnej liečby   10,00€
Aplikácia liečiva  s.c. , i.m.     8,00€
Aplikácia liečiva i.v.  podľa ordinácie lekára     15,00€
Podávanie liečiva infúznou pumpou    12,00€
Podanie a sledovanie infúzie 250 ml podľa ordinácie lekára /1 hod.     15,00€
Podanie a sledovanie infúzie 500 ml podľa ordinácie lekára /2 hod.      20,00€
Zavedenie i. v .kanyly ,výmena a zrušenie kanyly + materiál      15,00€
Ošetrenie tracheostómie vrátane výmeny tracheálnej kanyly    12,00€
Krmenie pacienta cez  perkutálnu  gastrostómiu /PEG/    15,00€
Podávanie kyslíka podľa ordinácie lekára     8,00€
Ošetrenie dekubitu do 5cm2     10,00€
Ošetrenie dekubitu nad 5cm2     15,00€
Ošetrovateľská hygiena pri  preležaninách    10,00€
Výber stehov z operačnej rany do 5cm2     10,00€
Ošetrenie operačnej rany     10,00€   
Výber stehov z operačnej rany  nad 5 cm2     15,00€
Ošetrenie a preväz rany /ulcus crurris/  do 5 cm2     10,00€
Ošetrenie a preväz rany /ulcus crurris/ nad 5 cm2     15,00€
Bandáž dolných končatín      10,00€
Ošetrenie stómie s výmenou zberného vrecúška      12,00€
Základná ošetrovateľská rehabilitácia  30 min.      15,00€
Polohovanie u imobilného pacienta      8,00€
Odber krvi venepunkciou 1 a viac     15,00€
Odber kapilárnej krvi     8,00€
Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta     12,00€
Kontrola glykémie glukomerom     5,00€
Vyšetrenie moču indikátorový médiom     5,00€
Čistenie a dezinfekcia ústnej dutiny     5.00€
Doprava biologického materiálu do  zdravotníckeho  zariadenia     5,00€
Vybavenie žiadosti u praktického lekára, špecialistu     4,00€
Donáška liekov, zdrav. pomôcok     4,00€
Indikácia, predpis zdravotníckych pomôcok podľa osobného predpisu      5,00€
Edukácia klienta, rodinných príslušníkov  prevencia , liečba a odborný  nácvik pri ošetrovaní chorého v domácnosti      15,00€
Príjem klienta do agentúry  a odobratie  sesterskej anamnézy

/samoplatca zdravotných výkonov/

  25,00€
Registračný poplatok  / klient, ktorému zdrav. výkony hradí poisťovňa/   15,00€
Poplatok za ošetrenie v objednaný čas  od 7,00 hod. do 13,00 hod.   12,00€
Podávanie ATB  i. m.   20,00€
Podávanie  ATB  i. v.   25,00€
Preplach  Cavalu + ošetrenie    10,00€
AG. test – Vyhodnotenie v domácom prostredí    15,00€

Pacienti od seba vzdialení nad 8 km, musia priplácať  na 1 km 0,50 centov

Podľa vyhlášky MZ SR od 1.4.2018  uvedený rozsah ošetrovateľských výkonov môže sestra vykonávať samostatne.

Riaditeľ- Mgr. Karol Kleinmann

Sídlo

Komárnická 11
821 03 Bratislava

Kontaktne údaje

tel.: +421 905 577 994, 02/4342 9039
e-mail: ados@salvus.sk

Pobočka Trnava
tel.: +421 948 556 557, 02/4342 9039

Fakturačne údaje

IČO 31391303
DIČ 2020874570

Máte otázku?

Všetky polia sú povinné