Prispôsobte si stránku

Zvoľte si veľkosť písma:

Poskytované služby

Výkony jednorázové - nehradené zdravotnou poisťovňou

– starostlivosť o inkontinentných (jednorázová katetrizácia len u ženy, zavedený permanentný katéter /PMK/ u ženy, starostlivosť o PMK)
– podávanie injekcie do svalu, pod kožu
– odbery biologického materiálu a glykémie
– meranie fyziologických funkcii

Výkony - hradené zdravotnou poisťovňou

– komplexná starostlivosť o onkologického pacienta
– pri komatóznych stavoch, z akýchkoľvek príčin
– u dlhodobo chorých , pripútaných na lôžko
– intenzívna starostlivosť u geriatrických pacientov
– polohovanie chorého, prevencia a liečba preležanín a chronických rán
– starostlivosť o tracheálnu kanylu
– odsávanie pacienta v domácom prostredí
– kyslíková terapia v domácom prostredí
– zavedenie a starostlivosť o nazogastrickú sondu
– podávanie výživy sondou
– ošetrenie stómie
– podávanie infúzií
– starostlivosť o rany po operáciach a úrazoch
– iné výkony podľa usmernenia agentúry (prípadne poskytnutie predlekárskej pomoci)

Stiahnuť cenník