Prispôsobte si stránku

Zvoľte si veľkosť písma:

Poskytované služby

Výkony jednorazové alebo krátkodobé na objednanie a priamu platbu klienta

  • Podávanie injekcií, infúzií na základe indikácie lekára.
  • Odbery biologického materiálu (krv, moč, tampóny, stolica) na rôzne vyšetrenia a na základe indikácie lekára. 
  • Ošetrenie operačných rán, vredov predkolenia, ošetrenie preležanín a iných defektov kože.
  • Ošetrovanie stómií.
  • Cievkovanie ženy. 
  • Ošetrovateľská rehabilitácia, nácvik sebaobslužných činností. 
  • Edukácia pacienta a rodiny o starostlivosti o chorého v domácom prostredí a nácvik potrebných zručností. 
  • Iné výkony nad rámec schválených výkonov zo zdravotnej poisťovne klienta mimo “Návrhu na domácu ošetrovateľskú starostlivosť.
stiahnuť cenník ošetrovateľských, administratívnych a servisných výkonov

Výkony uhrádzané zo zdravotného poistenia

Všetky ošetrovateľské výkony indikované všeobecným lekárom a schválené zdravotnou poisťovňou podľa Návrhu na domácu ošetrovateľskú starostlivosť.