Prispôsobte si stránku

Zvoľte si veľkosť písma:

Poskytované služby

Výkony jednorazové alebo krátkodobé na objednanie a priamu platbu klienta

  • Podávanie injekcií , infúzií (podľa ordinácie lekára)
  • Odbery krvi na vyšetrenie (glykémie, krvného obrazu, biochémie podľa ordinácie lekára)
  • Výtery z nosa, hrdla, konečníka (podľa ordinácie lekára)
  • Preväzy rán, ulkusov predkolenia, ošetrenie dekubitu, polohovanie, prevencia dekubitov
  • Ošetrovateľská rehabilitácia, nácvik sebaobslužnosti
  • Inštruktáž starostlivosti o chorého v domácom prostredí pre rodinných príslušníkov a nácvik potrebných zručností
  • Všetky výkony nad rámec schválených výkonov zo zdravotnej poisťovne klienta
Stiahnuť cenník

Výkony uhrádzané zo zdravotného poistenia

Všetky ošetrovateľské výkony indikované všeobecným lekárom a schválené zdravotnou poisťovňou podľa Návrhu na domácu ošetrovateľskú starostlivosť.