Prispôsobte si stránku

Zvoľte si veľkosť písma:

Terénna opatrovateľská služba

profesionálna

starostlivosť

pre vás a vašich najbližších

Čo je to terénna opatrovateľská služba?

Máte doma dospelého príbuzného, ktorý je odkázaný na pomoc druhých a hľadáte profesionálnu pomoc, ktorá by Vám pomohla so starostlivosťou?
Ste pracovne vyťažený a nemá sa Vám kto doma postarať o Vášho príbuzného?
Hľadáte pre svojho príbuzného opatrovateľku, ktorá by pomohla s domácnosťou, či nákupom?

S týmito, ale aj mnohými ďalšími výkonmi Vám pomôže skúsený a profesionálny tím zdravotných sestier a opatrovateliek v renomovanej agentúre ADOS SALVUS, ktorá na trhu pôsobí už 25 rokov a dobre vie, čo chorý alebo odkázaný človek potrebuje, aby viedol plnohodnotný a kvalitný život aj napriek zdravotným obmedzeniam.
Služba je určená pre dospelých klientov od 18 rokov a viac.

Spoznajte nás

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

PhDr. MILAN LAURINC PhD., MPH

Odborný zástupca ADOS

Kleinmannova

MUDr. MÁRIA KLEINMANNOVÁ

Konateľka
Získala špecializáciu v odbore vnútorné lekárstvo -Internista ,má dlhoročnú prax v odbore, roky pôsobila aj na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Vrablikova

MGR. ZUZANA VRÁBLIKOVÁ

Registrovaná sestra, s vysokoškolským vzdelaním II.stupňa v odbore ošetrovateľstvo, ukončená špecializácia v komunite, u onkologických pacientov, v odbore vnútorné lekárstvo. Má dlhodobé skúsenosti v ošetrovaní stómii, chronických rán. Zároveň je aj mentorkou a vedie odbornú prax pre študentov v odbore ošetrovateľstvo na SZU. Prejavuje empatické skúsenosti o pacientov v terminálnom štádiu onkologických ochorení.

Krchnakova

ALENA KRCHNÁKOVÁ

Registrovaná sestra, so stredoškolským vzdelaním na SZŠ, s 12 ročnou praxou, ukončenou špecializáciou v komunite. Odborné a praktické skúsenosti získala na kožnom oddelení. T.č. študuje externe na Trnavskej univerzite odbor ošetrovateľstvo. Ako špecialistka sa venuje ošetrovaniu a liečeniu chronických rán, stómií.

Kovacova

ANDREA KOVÁČOVÁ

Registrovaná sestra so stredoškolským vzdelaním na SZŠ s 30 ročnou praxou, s ukončenou špecializáciou v odbore klinická onkológia. Má dlhodobé skúsenosti s liečbou akútnych, chronických a tumoróznych rán.

Grancova13x18

ZUZANA GRANCOVÁ

Registrovaná sestra, má dlhodobé skúsenosti s liečbou akútnych a chronických rán, nielen na slovenskú ale aj v zahraničí. Podieľa sa na aktívnom vyhľadávaní pacientov podľa rozličných diagnóz a vekových kategórii. Je aktívna pri edukácii a preventívnych opatrení v komunitnej praxi.

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

ZUZANA HERKOVÁ

Registrovaná všeobecná sestra s praxou pri lôžku pacienta v nemocnici s poliklinikou na Antolskej ul. V Bratislave, v ambulancii všeobecného lekára, diabetologickej a očnej ambulancii a v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Je spoľahlivá, empatická a komunikatívna. Venuje sa najmä pacientom po mozgovej porážke, imobilným pacientom s polymorbiditou alebo s chronickým ochorením.
Ochotná pomôcť a poradiť rodinným príslušníkom pri starostlivosti o chorého v domácnosti.

MGR. ANNA HERIANOVÁ, PHD.

Mgr. TATIANA JACKOVÁ

Registrovaná zdravotná sestra so skúsenosťami v ošetrovaní, chronických ulkusov, rán a preležanín. Je empatická s ľudským prístupom pri lôžku pacienta, ochotná v komunikácii s rodinnými príslušníkmi. Venuje sa najmä pacientom s onkologickým ochorením a pacientom v terminálnom štádiu ochorenia.

Pridajte sa k nám!

Do nášho tímu opatrovateliek/opatrovateľov hľadáme nové kolegyne/kolegov na vedľajší pracovný pomer (dohoda o pracovnej činnosti, živnosť), ktorí samostatne zabezpečia opatrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí klienta všetkých vekových kategórií.