Prispôsobte si stránku

Zvoľte si veľkosť písma:

Terénna opatrovateľská služba

profesionálna

starostlivosť

pre vás a vašich najbližších

Čo je to terénna opatrovateľská služba?

Máte doma dospelého príbuzného, ktorý je odkázaný na pomoc druhých a hľadáte profesionálnu pomoc, ktorá by Vám pomohla so starostlivosťou?
Ste pracovne vyťažený a nemá sa Vám kto doma postarať o Vášho príbuzného?
Hľadáte pre svojho príbuzného opatrovateľku, ktorá by pomohla s domácnosťou, či nákupom?

S týmito, ale aj mnohými ďalšími výkonmi Vám pomôže skúsený a profesionálny tím zdravotných sestier a opatrovateliek v renomovanej agentúre ADOS SALVUS, ktorá na trhu pôsobí už 25 rokov a dobre vie, čo chorý alebo odkázaný človek potrebuje, aby viedol plnohodnotný a kvalitný život aj napriek zdravotným obmedzeniam.
Služba je určená pre dospelých klientov od 18 rokov a viac.

Spoznajte nás

alex tej

Mgr. ALEXANDER TEJ

Manažér – ADOS
Vyštudoval odbor gerontopsychiatria -geriatria na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave. Má dlhoročné manažérske skúsenosti v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb.

Kleinmannova

MUDr. MÁRIA KLEINMANNOVÁ

Konateľka
Získala špecializáciu v odbore vnútorné lekárstvo -Internista ,má dlhoročnú prax v odbore, roky pôsobila aj na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Vrablikova

MGR. ZUZANA VRÁBLIKOVÁ

Registrovaná sestra, s vysokoškolským vzdelaním II.stupňa v odbore ošetrovateľstvo, ukončená špecializácia v komunite, u onkologických pacientov, v odbore vnútorné lekárstvo. Má dlhodobé skúsenosti v ošetrovaní stómii, chronických rán. Zároveň je aj mentorkou a vedie odbornú prax pre študentov v odbore ošetrovateľstvo na SZU. Prejavuje empatické skúsenosti o pacientov v terminálnom štádiu onkologických ochorení.

Krchnakova

ALENA KRCHNÁKOVÁ

Registrovaná sestra, so stredoškolským vzdelaním na SZŠ, s 12 ročnou praxou, ukončenou špecializáciou v komunite. Odborné a praktické skúsenosti získala na kožnom oddelení. T.č. študuje externe na Trnavskej univerzite odbor ošetrovateľstvo. Ako špecialistka sa venuje ošetrovaniu a liečeniu chronických rán, stómií.

Kovacova

ANDREA KOVÁČOVÁ

Registrovaná sestra so stredoškolským vzdelaním na SZŠ s 30 ročnou praxou, s ukončenou špecializáciou v odbore klinická onkológia. Má dlhodobé skúsenosti s liečbou akútnych, chronických a tumoróznych rán.

Grancova13x18

ZUZANA GRANCOVÁ

Registrovaná sestra, má dlhodobé skúsenosti s liečbou akútnych a chronických rán, nielen na slovenskú ale aj v zahraničí. Podieľa sa na aktívnom vyhľadávaní pacientov podľa rozličných diagnóz a vekových kategórii. Je aktívna pri edukácii a preventívnych opatrení v komunitnej praxi.

Pridajte sa k nám!

Do nášho tímu opatrovateliek/opatrovateľov hľadáme nové kolegyne/kolegov na vedľajší pracovný pomer (dohoda o pracovnej činnosti, živnosť), ktorí samostatne zabezpečia opatrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí klienta všetkých vekových kategórií.